De noordelijke kennisinstellingen Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL Stenden Hogeschool en het Universitair Medisch Centrum Groningen hebben onder de naam Universiteit van het Noorden de handen ineengeslagen. We werken constructief samen aan de bevordering van de brede welvaart in Noord-Nederland en Noordwest Duitsland. Het netwerk staat open voor nieuwe deelnemers.

We nemen de Noord-Nederlandse regionale innovatiestrategie (RIS3) als uitgangspunt. De bestaande samenwerkingen tussen verschillende kennisgebieden, overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen worden versterkt en nieuwe aangegaan. Door de opgedane kennis te integreren in de dagelijkse praktijk in onze kennisinstellingen dragen we bij aan het onderwijs- en onderzoeksaanbod van de instellingen. Waarbij we de impact laten zien van onderwijs en onderzoek op de maatschappij. De regio zal bekend komen te staan om haar veerkracht en adaptief vermogen op uitdagingen als klimaatverandering en Healthy Ageing.

Innovatie brengt Nederland verder
Of soms gewoon tot aan de voordeur

Missie, visie en doelstellingen

De missie, visie en doelstellingen van de Universiteit van het Noorden zijn uitgewerkt in een kadernotitie (Kadernotitie UvhN_def_26102020.pdf). Deze is in november 2020 vastgesteld door de stuurgroep. De concrete uitwerking en aanpak wordt momenteel uitgewerkt in een kennisagenda die in mei 2021 wordt gepresenteerd.

Bij sommige innovaties is het moeilijk bescheiden te blijven
Als je bijvoorbeeld de beste zonne-auto van Nederland bouwt

De organisatie van Universiteit van het Noorden wordt gevormd door een stuurgroep en een programmateam.

Stuurgroep:

Jouke de Vries, voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen
Ate van der Zee, voorzitter Raad van Bestuur UMCG
Erika Schaper, voorzitter College van Bestuur NHL Stenden
Jan van Iersel, voorzitter College van Bestuur Van Hall Larenstein
Dick Pouwels, voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool

Programmateam:

Gernant Deekens, RUG
Maarten Eisema, RUG
Charlotte Mulder, Hanzehogeschool
Jan Sikkema, UMCG
Jeroen van Deel, NHL Stenden
Erica Mosch, Van Hall Larenstein

Contact

Meer weten over de Universiteit van het Noorden? Neem contact op met Gernant Deekens, g.e.deekens@rug.nl of 06-29006966.