Noord-Nederland is het gebied waarin het wetenschappelijk onderwijs, het hoger- en middelbaar beroepsonderwijs intensief samenwerken in de Universiteit van het Noorden. Samen met het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld willen we de economische kracht van Noord-Nederland volledig benutten en vergroten.

Innovatie brengt Nederland verder
Of soms gewoon tot aan de voordeur

In 2030 willen we bereiken dat:
Noord-Nederland dé proeftuin is voor groene chemie en energie­transitie

Met de Universiteit van het Noorden exporteren we deze kennis naar de rest van de wereld. Het bedrijfsleven floreert, van wereldleiders in groene chemie, tot baanbrekende innovaties in waterstoftechnologie en synthetische brandstoffen.

Bij sommige innovaties is het moeilijk bescheiden te blijven
Als je bijvoorbeeld de beste zonne-auto van Nederland bouwt

Noord-Nederland laat zien wat nodig is om tot een blijvend gezonde beroepsbevolking te komen, door investeringen in preventie en mentale gezondheid. De doelstellingen van de Universiteit van het Noorden zijn nauw verweven met het duurzaam verzekeren van de economische en maatschappelijke welvaart van Nederland en Europa. De samenleving verwacht van universiteiten, hogescholen en het middelbaar beroepsonderwijs dat ze een hoofdrol spelen bij de verduurzaming van onze welvaart en de transitie naar een groene economie.